Fri 13.00 – Starta företag som musiker? Dos and don’ts – Live at Heart Online 1

, ,

Fri 13.00 – Starta företag som musiker? Dos and don’ts – Live at Heart Online 1

This seminar is held in Swedish

Hur blir din passion också ditt levebröd? Vad finns det för företagsformer för band och artister?
Vilka diken bör man undvika? Tips om skatter, moms, varumärkesregistrering och bokföringstips.
En föreläsning av musikälskaren och mångårige klubbarrangören Tobias Fällström, som till
vardags jobbar på Bolagsverket.

Längd: 45 minuter
Talare: Tobias Fällström

Produceras av Studieförbundet Bilda

 

Färdigheter

Upplagt på

augusti 19, 2020