Sara & Fredrik Bronner

,

Swedish: (For English, see below)

Sara & Fredrik Bronner är entreprenörskapsaktivisterna som arbetat fram en helt ny modell för hållbar idéutveckling. Båda har lång erfarenhet som entreprenörer, rådgivare och beslutsfattare – i egna företag och i andras, på regeringskansliet och i kommuner.

Sara är miljöekonom och agronom, Fredrik är kulturvetare och kommunikatör. Tillsammans blir de något annat. I det gemensamma bolaget Bronner & Bronner Samhällsförbättring AB hjälper de företag, kommuner, föreningar och entreprenörer/innovatörer att hitta sina vägar till hållbar utveckling och idéer som faktiskt gör samhället och världen lite bättre.

English:

 Sara & Fredrik Bronner are the entrepreneurship activists who have developed a completely new model for sustainable idea development. Both have extensive experience as entrepreneurs, advisors and decision-makers – in their own companies and in others, at the Government Offices and in municipalities.

Sara is an environmental economist and agronomist, Fredrik is a cultural scientist and communicator. Together they become something else. In the joint company Bronner & Bronner Samhällsförbättring AB, they help companies, municipalities, associations and entrepreneurs / innovators to find their ways to sustainable development and ideas that actually make society and the world a little better.

Färdigheter

Upplagt på

augusti 3, 2020