< Back to artist list

Vanessa Leontina Allerth

Vanessa skriver kortprosa. Mörk poesi. Finstämt. Undersökande. Ödesmättat. Förtätat. Bottenlöst. Styrelsemedlem i föreningen Arbetarskrivare och ledamot i Fåröförfattarakademi. Skriver kontinuerligt för tidskriften Eskapix och är novellförfattare på Ordberoende förlag.

Vanessa Leontina Allerth

Vanessa skriver kortprosa. Mörk poesi. Finstämt. Undersökande. Ödesmättat. Förtätat. Bottenlöst. Styrelsemedlem i föreningen Arbetarskrivare och ledamot i Fåröförfattarakademi. Skriver kontinuerligt för tidskriften Eskapix och är novellförfattare på Ordberoende förlag.
< Back to artist list

🖤 WE'RE DOING THIS WITH OUR PARTNERS! 🖤

All rights reserved, Live at Heart AB, 2024.