< Back to artist list

Michael Horvath

Michael Horvath är trefaldig Örebromästare i poetry slam och har läst dikter offentligt i staden i över 20 år. Sedan 12 år tillbaka är han Örebro Teaters egen scenpoet med den återkommande föreställningen Klubb Bubbla. Hans dikter handlar om det rationella tänkandets gränser och han har med sin kombination av pedagogiskt och översvämmande tilltal liknats vid Tage Danielsson.

Michael Horvath

Michael Horvath är trefaldig Örebromästare i poetry slam och har läst dikter offentligt i staden i över 20 år. Sedan 12 år tillbaka är han Örebro Teaters egen scenpoet med den återkommande föreställningen Klubb Bubbla. Hans dikter handlar om det rationella tänkandets gränser och han har med sin kombination av pedagogiskt och översvämmande tilltal liknats vid Tage Danielsson.
< Back to artist list

🖤 WE'RE DOING THIS WITH OUR PARTNERS! 🖤

All rights reserved, Live at Heart AB, 2024.