< Back to artist list

Marcus Artin

Marcus Artin är aktiv poet sedan 5 år, inom föreningen Pennybridge Poetry. Hans verk speglar känslor och nya insikter.

Marcus Artin

Marcus Artin är aktiv poet sedan 5 år, inom föreningen Pennybridge Poetry. Hans verk speglar känslor och nya insikter.
< Back to artist list

🖤 WE'RE DOING THIS WITH OUR PARTNERS! 🖤

All rights reserved, Live at Heart AB, 2024.