Live at Heart 4 - 7 September 2019, Örebro Sweden  |   About  Press  Info på svenska  |

Låt ditt barn få utforska teknik på ett engagerande och spännande sätt. Använda sin fantasi och låta kreativiteten flöda. Vi tror att programmering är en viktig nyckel för barn att förstå sin omvärld. Om man inte förstår hur världen är uppbyggd, hur ska man då kunna vara med och förändra den?

Tillsammans med barnen bygger vi spel i Construct3.

Aktiviteten är bäst lämpad för barn i 8-12 års åldern men även äldre och yngre har roligt på Kidzhack.

Anmäl dig här