ackreditering

Läs mer här: http://eepurl.com/b_6EQv

 

Bilder

Medarbetare // Staff

Anders Damberg Konstnärlig ledare

Åke Lundström VD

Jimmy Nivrén Olsson Kommunikationsansvarig

 

Logo

Live at Heart logo

 

Representativa bilder // Pictures

Woman on stage

Man on stage

Band on stage

Man singing

Woman singing

Band walking the streets of Örebro